Main Members

Dr. Rajkumar Geejgeriya

Dr. Rajkumar Geejgeriya

President

Ashok Sankat

Ashok Sankat

Vice President

Girdhar Geejgeriya

Girdhar Geejgeriya

Sports Secretary

Pramod Sarjanwal

Pramod Sarjanwal

Yuva Adhyaks

Yogendra Buchana

Yogendra Buchana

Oraganizer Minister

Kailash Chand Tuhngar

Kailash Chand Tuhngar

Sr. Adviser

Sunil Malendiya

Sunil Malendiya

Adviser

Naresh Bhun

Naresh Bhun

Adviser

Gopal Bchana

Gopal Bchana

Mool Chand Buchana

Mool Chand Buchana

Kailash Kilyana

Kailash Kilyana

Shiv Kumar Bokan

Shiv Kumar Bokan

Chothmal Rawthadia

Chothmal Rawthadia

Ishwar Mandawra

Ishwar Mandawra

Jagdish Prasad Bewal

Jagdish Prasad Bewal

Chetan Madalia

Chetan Madalia

Mahesh Thungar

Mahesh Thungar

Manakchand Bewal

Manakchand Bewal

Gourav Mandwara

Gourav Mandwara

Mukesh Rawtiya

Mukesh Rawtiya

Naval Batolia

Naval Batolia

Pamod Jariya

Pamod Jariya

Purshottam Udawat

Purshottam Udawat

Rajendra Buchana

Rajendra Buchana

Rohit Jako. Khatri

Rohit Jako. Khatri

Sharad Shardiwal

Sharad Shardiwal