Thursday , January 24 2019
Breaking News
Home / Main Members

Main Members

Dr. Rajkumar Geejgeriya

Dr. Rajkumar Geejgeriya

President
Ashok Sankat

Ashok Sankat

Vice President
Girdhar Geejgeriya

Girdhar Geejgeriya

Sports Secretary
Pramod Sarjanwal

Pramod Sarjanwal

Yuva Adhyaks
Yogendra Buchana

Yogendra Buchana

Oraganizer Minister
Kailash Chand Tuhngar

Kailash Chand Tuhngar

Sr. Adviser
Sunil Malendiya

Sunil Malendiya

Adviser
Naresh Bhun

Naresh Bhun

Adviser
Gopal Bchana

Gopal Bchana

Mool Chand Buchana

Mool Chand Buchana

Kailash Kilyana

Kailash Kilyana

Shiv Kumar Bokan

Shiv Kumar Bokan

Chothmal Rawthadia

Chothmal Rawthadia

Ishwar Mandawra

Ishwar Mandawra

Jagdish Prasad Bewal

Jagdish Prasad Bewal

Chetan Madalia

Chetan Madalia

Mahesh Thungar

Mahesh Thungar

Manakchand Bewal

Manakchand Bewal

Gourav Mandwara

Gourav Mandwara

Mukesh Rawtiya

Mukesh Rawtiya

Naval Batolia

Naval Batolia

Pamod Jariya

Pamod Jariya

Purshottam Udawat

Purshottam Udawat

Rajendra Buchana

Rajendra Buchana

Rohit Jako. Khatri

Rohit Jako. Khatri

Sharad Shardiwal

Sharad Shardiwal